اخبار

حضور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‎بازار سیستان و بلوچستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با اختصاص 4 غرفه در نمایشگاه پژوهش، فناوری و فنبازار کهبا حضور سازمانها و دانشگاههای استان سیستانو بلوچستان برگزار شده شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی زاهدان، نمایشگاه پژوهش، فناوری و فنبازار با حضور سازمانها، ادارات و دانشگاههای استان سیستان و بلوچستان بهمناسبت هفته پژوهش در دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با اختصاص 4 غرفه، مرکز رشد، مرکز تحقیقات زمینشناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و ساها در این نمایشگاه شرکت و موفقیتهای این واحد دانشگاهی در حوزه پژوهش را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشت.

در غرفه ساها امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی به صورت کتابچه، بروشور، پخش کلیپ و نمایش پورتال، در غرفه مرکز رشد، خدمات و محصولات شرکتهای دانشبنیان،هستهها و واحدهای فناور، در غرفه مرکز تحقیقات زمینشناسی محصولات تجاری این مرکز و در غرفه باشگاه پژوهشگران، طرحها، پروژهها و دیگر دستاورهای علمی و پژوهشی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این نمایشگاه تا تاریخ 18 آذر دایر و بازدید از نمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برای عموم آزاد است.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با مرکزتحقیقات علوم زمین

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.