اخبار

تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج هزارم الویت سازمان زمین‌شناسی کشور

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به گفته معاون زمین‌شناسی این سازمان تولید اطلاعات پایه، برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج هزارم مناطق الویت‌دار کشور در دستور کار این مجموعه است.

دکتر جلیل قلمقاش، با بیان این‌که در زمان حاضر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور طرح برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌پنج هزارم را در دست تهیه دارد، گفت: نقشه‌های زمین‌شناسی در این مقیاس، فقط در آمریکا به گونه منظم و سراسری تهیه می‌شوند و در بقیه کشورهای آسیایی، اروپایی، کانادا و استرالیا به گونه محلی و انتخابی و به عبارت بهتر سفارشی، برداشت و تهیه می‌شوند.

وی با بیان این‌که طرح برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی از سال 1384 به‌طور رسمی در کشور آغاز شده، خاطرنشان کرد:  تعداد نقشه‌های یک‌بیست و پنج هزارم برای پوشش سرتاسر کشور بیش از یازده هزار برگ است که تهیه تمام آنها در کوتاه‌مدت حتی میان‌مدت امکان‌پذیر نیست و الویت هم ندارد.

معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از طرح برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس کاربردی یک‌بیست و پنج هزارم به‌عنوان گامی بزرگ برای زمین‌شناسی‌کشور یاد کرد و افزود:  با استفاده از تجربه پنجاه ساله سازمان در برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و توان نیروی تحصیل‌کرده و جوان کشور در جهت تولید اطلاعات پایه مورد نیاز بخشهای عمرانی و توسعه ای در دست اجرا است.

قلمقاش، با بیان این‌که نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌پنج‌هزارم با توجه به الویت‌های شهری، معدنی و یا مخاطرات طبیعی برنامه ریزی و تهیه می‌شوند، تصریح کرد: تاکنون بیش از 200 برگه از نقشه‌های زمین شناسی یک‌بیست‌پنج‌هزارم کشور چاپ شده‌اند و هم اکنون حدود چهارصد برگه نیز در دست تهیه هستند.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با استفاده از توان عملیاتی و علمی مراکز پانزده گانه خود مشغول برداشت و تهیه نقشه‌های  مزبور می باشد. در سالهای اخیر بخشی از نقشه‌های مزبور نیز توسط شرکتهای مهندسان مشاور تهیه شده است و تعدادی از آنهانیز در حال برداشت می باشند. از سال 1392 تعدادی از دانشگاههای کشور نیز با انعقاد قرارداد در نقاط مختلف کشور در حال برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج‌هزارم هستند.    

لازم به ذکر است سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در پنجاه سال اخیر برداشت و تهیه نقشه زمین‌شناسی یک‌دویست و پنجاه هزارم و یکصدهزارم سرتاسر کشور را تهیه کرده که این نقشه‌ها اطلاعات پایه زمین‌شناسی را برای اکتشاف مواد معدنی و طرحهای عمرانی و پژوهشی را دربردارند. وجود نقشه‌های زمین‌شناسی یاد شده در کشور بسیار ارزشمند است و این در حالی است که برای مثال کشورهای چین و افغانستان فاقد نقشه‌های زمین‌شناسی یکصدهزارم هستند. در ترکیه پوشش سراسری نقشه‌های  یکصدهزارم هنوز وجود ندارد و تاکنون هم طرح سراسری برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج هزارم ارائه نشده است.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با مرکزتحقیقات علوم زمین

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.