اخبار

تمدید مجوز مرکز تحقیقات علوم زمین

با توجه به بررسی مستندات و گزارش های ارائه شده و بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان مرکزی، عملکرد مرکز تحقیقات علوم زمین مطلوب ارزیابی گردید و مجوز آن به مدت یکسال دیگر تمدید شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با مرکزتحقیقات علوم زمین

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.