اخبار

برگزاری کارگاه GIS

این کارگاه که از روز شنبه مورخ 9 بهمن ماه 95 در مرکز رشد واحد و با حضور تعدادی از دانشجویان و اعضای شرکت های مستقر در مرکز رشد واحد زاهدان برگزار گردید.
که در این کارگاه نحوه اشنایی با نرم افزار و توضیحات مربوط به نقشه های زمین شناسی مورد بحث واقع گردید.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با مرکزتحقیقات علوم زمین

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.