کارگروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

کارگروه مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مرکز تحقیقات علوم زمین به منظور انجام عملیات­های برداشت زمین­شناسی و انجام عملیات­های حفاری اکتشافی، ژئوتکنیک صحرایی، مطالعات آزمایشگاهی، خدمات فنی ژئوتکنیک و مطالعات زمین­شناسی مهندسی سد، پل، تونل، راه و آزاد راه و... شروع به فعالیت نموده و با در دست داشتن دستگاه­های معمول ژئوتکنیکی و دستگاه­های انجام آزمایش­های بر جای مکانیک خاک و سنگ و همچنین مطالعات هیدروژئولوژیکی، در زمینه مشاوره­های فنی و تخصصی فعالیت می­کند.

خدمات قابل ارائه در این کارگروه به قرار زير است:

  • انجام حفاری­های اکتشافی ژئوتکنیک در خاک و سنگ به منظور شناسایی زیر سطح مصالح تشکیل دهنده ساختگاه­های مهندسی و ابنیه فنی.
  •  انجام آزمایشات آزمایشگاهی و مقاومت مصالح بر روی نمونه­های خاک و سنگ بتن به منظور تعیین پارامترهای مهندسی آزمایشگاهی مصالح.
  • انجام مطالعات زمین شناسی و زمین­شناسی مهندسی.
  • انجام مطالعات آب­های زیر زمینی.
  • انجام آزمایشات برجا در حفریات سطحی، گمانه­ها، گالری­ها و تونل­ها شامل آزمایشات تعیین نفوذ استاندارد (لوفران و لوژان)، بارگذاری صفحه­ای، جکینگ، پرسیومتری، بارگذاری شمع و... جهت تعیین پارامترهای مهندسی برجا مصالح.
  • تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برداشت­های لرزهنگاری و ژئوفیزیکی در منطقه.
  • تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی و ارائه پارامترهای طراحی.
  •  انجام مطالعات مسیریابی و زمین­شناسی مهندسی در پروژه­های خطی از قبیل خطوط لوله نفت، گاز و آب و همچنین خطوط انتقال نیرو و تهیه پلان، پروفیل­های طولی و عرضی.
  • تهیه نقشه‌های زمین­شناسی مهندسی، پهنه­بندی و پتانسیل زمین لغزش‌ها و محاسبات مربوط به پایداری در شیروانی­های خاکی و شیب‌های سنگی و ارائه روش­ها و اقدامات پایدارسازی.
  • خدمات مشاوره زمین­شناسی مانند تهیه نقشه‌ها و پروفیل‌های زمین شناسی برای پروژه‌های سد، تونل، پل و خط لوله.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با مرکزتحقیقات علوم زمین

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.