کارگروه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

رشد شدید جمعیت و لزوم بهره­گیری از منابع و توان­های طبیعی بویژه با سرعتی شتابان مسایل مهمی را در مورد زیستگاه­های بشری بوجود آورده است. این مشکلات در روابط زندگی شهری، روستایی بروز آثار و پیامدهای گوناگونی در رشد ناهماهنگ جمعیت، تغییر نسبت روستانشینان و شهرنشینان، نابسامانی­ها و آشفتگی­های نامطلوب در مکان گزینی­های صنعتی، خدماتی و... داشته است. بگونه­ای که سیستم­های محیطی قادر به ایفای نقش خود نبوده و شرایط زیست محیطی به آستانه و مرزهای بحران میل کرده است. برنامه­ریزی محیطی در قالب رویکرد اکولوژیک به دنبال به حداکثر رساندن زمینه­هایی است که شهرها بتوانند بطور پایدار حداکثر نیازهای خود را از سرمایه­های طبیعی و منطقه زیستی شان برآورده کنند.

کارگروه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در زمینه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی منطقه­ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،شهرسازی و طرحهای توسعه گردشگری با بهره­مندی از اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و کارشناسان با تجربه جغرافیای طبیعی، برنامه­ریزی شهری و روستایی، شهرسازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور آماده همکاری در زمینه­ های زیر می­باشد.

اهم خدمات قابل ارائه در این کارگروه به قرار زير است:

  • طرح­های توسعه و عمران (جامع) شهری و ناحیه­ای
  • مطالعات آمایش منطقه­ای و استانی
  • ساماندهی و مکان یابی سکونتگاه­های روستایی
  • تهیه طرح­های هادی روستایی
  • مطالعات مناطق نمونه گردشگری
  • تهیه پایگاه اطلاعاتی طرح­ها و نقشه­های GIS

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با مرکزتحقیقات علوم زمین

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.